najem nepremičnine

Če širite  poslovanje in vam zmanjkuje prostora, je strokovnjak RE/MAX Commercial vaš idealni partner pri strateškem načrtovanju o širitvi, iskanju dodatnih prostorov in pogajanjih za optimalne najemne pogoje. Zastopamo najemnika pri vseh korakih širitve ali selitve: od svetovanja pri izbiri nove lokacije do oddajanja presežnih najetih površin v podnajem.

Postopek najema nepremičnine:

1.

Analiza trga in iskanje primernih nepremičnin

 • Analiza potreb naročnika
 • Nudenje informacij naročniku o najemnem trgu nepremičnin in poslovnem okolju
 • Priprava strategije najema
 • Sistematično in proaktivno iskanje ustreznih nepremičnin po nalogu naročnika
 • predlog ožjega izbora ustreznih nepremičnin za najem
 • Pomoč pri izbiri najprimernejše nepremičnine za najem

2.

Pregled nepremičnine in priprava ponudbe

 • Vzpostavitev kontakta z najemodajalcem oz. njegovim zastopnikom
 • Ogled nepremičnine
 • Gradbeno tehnična, ekonomska, pravna in davčna analiza nepremičnine
 • Mnenje o višini primerne najemnine in pogojev najema
 • Podpora pri pogajanjih s najemodajalcem oz. njegovim zastopnikom
 • Svetovanje pri pripravi ponudbe

3.

Pogajanja in zaključevanje posla

 • Podpora in svetovanje pri pogajanjih za sklenitev najemne pogodbe
 • Pomoč pri predaji nepremičnine najemniku
 • Podpora pri administrativnih postopkih zaključevanja posla
 •  

V postopku najema zastopamo izključno vaše interese.

Naše prednosti