Prodaja nepremičnine

Vodenja prodajnega postopka je bistveno več, kot samo objavo oglasa na različnih nepremičninskih portalih. Naši strokovnjaki bodo za vas in vašo nepremičnino pripravili in izpeljali celovito prodajno strategijo ter strukturiran prodajni proces, ki vam zagotavlja prodajo pod najboljšimi pogoji:

Postopek prodaje nepremičnine

1.

PRIPRAVA NA PRODAJO

 • Pregled nepremičnine
 • Analiza trga in priprava prodajne strategije
 • Priprave nepremičnine na prodajo, svetovanje pri ukrepih za povečanje prodajljivosti
 • Določitev ciljnih kupcev in priprave liste potencialnih interesentov
 • Ocena pričakovane prodajne cene in svetovanje pri ceni oglaševanja
 • Oblikovanje profesionalnega oglasa in prodajne brošure

2.

PRODAJNI POSTOPEK

 • Oglaševanje preko globalne mreže RE/MAX in drugih kanalov
 • Priprava prodajne dokumentacije, informacijski memorandum
 • Aktivni pristop do potencialnih kupcev
 • Vodenje ogledov
 • Zagotavljanje vseh potrebnih informacij kupcem
 • Preverba bonitete potencialnih kupcev
 • Analiza prejetih ponudb in svetovanje pri izbora najugodnejših ponudnikov
 • Po potrebi izvedba odprtega postopka zbiranja ponudb

3.

POGAJANJA IN ZAKLJUČEVANJE POSLA

 • Vodenje pogajanj z izbranimi potencialni kupci
 • Pomoč pri pripravi prodajne pogodbe, pravno in po potrebi davčno svetovanje
 • Pomoč pri predaji nepremičnine kupcu
 • Podpora pri administrativnih postopkih zaključevanja posla

V prodajnem postopku zastopamo izključno vaše interese in zato kupcem ne zaračunavamo provizije. Takšen pristop zagotavlja večji interes potencialnih kupcev, naredi vašo nepremičnino privlačnejšo ter omogoča hitrejši prodajo.

Naše prednosti