cenitve

V Slovenije RE/MAX Commercial sestavlja izbran krog izkušenih strokovnjakov in v sodelovanju s partnerskimi RE/MAX Commercial agencijami nudi specializirane storitve na področju poslovnih nepremičnin

RE/MAX Commercial med "TOP 25". RE/MAX Commercial je na področju poslovnega in strokovnega svetovanja v nepremičninskih dejavnosti med vodilnimi družbami v svetu. Po izboru revije National Real Estate Investors magazin's.

Vrednotimo vse vrste poslovnih nepremičnin:

 • Pisarniški objekti
 • Trgovski objekti in lokali
 • Industrijski objekti
 • Hoteli in gostinski lokali
 • Stavbna zemljišča v vseh fazah razvoja
 • Večstanovanjske objekte
 • Specialne nepremičnine

Nepremičnine vrednotimo za različne namene:

 • Nakup, prodaja ali najem nepremičnine
 • Za pridobitev hipotekarnih posojil
 • V sodnih, insolventnih in davčnih postopkih
 • Za ugotavljanje knjigovodske vrednosti, za računovodsko poročanje
 • Ocena stvarnih vložkov

Naše storitve:

 • Ocena vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV) in RICS
 • Izdelava mnenje o vrednosti nepremičnin
 • Ocena vrednosti nepremičninskih portfeljev
 • Skrbni pregledi nepremičnin
 • Analize trga nepremičnin

Postopek ocenjevanja vrednosti nepremičnin:

1.

Definicija problema

 • Identifikacija nepremičnine
 • Ugotovitev namena ocenjevanja
 • Definicija podlage vrednosti
 • Predpostavke in omejitve ocenjevanja

2.

Zbiranje, preverba in analiza podatkov

 • Ogled nepremičnine
 • Zbiranje vseh potrebnih podatkov o nepremičnini
 • Analiza trga in primerljivih transakcij
 • Analiza najgospo darnejše rabe nepremičnine

3.

Izračun vrednosti nepremičnine – Izračun vrednosti po eni od treh metod

 • Način tržnih primerjav
 • Na donosu zasnovan način
 • Nabavnovrednostni način
 • Sklep o oceni vrednosti

4.

Izdelava poročila

 • Izdelava osnutka poročila
 • Predstavitev sklepov naročniku
 • Izdelava končnega poročila

Naše prednosti